Onderzoeksmethodiek onderzoeken

De gehanteerde onderzoeksmethode bij de onderzoeken gepubliceerd op Grasmaaiers.net zijn:

  1. Exploratief onderzoek
  2. Beschrijvend onderzoek

Exploratief onderzoek is niet-gestructureerd, informeel onderzoek om achtergrondinformatie te verkrijgen over het algemene karakter van het onderzoeksprobleem. Er zijn geen geformuleerde doelstellingen, geen steekproeftrekking en geen vragenlijst. Deze secundaire data is afkomstig van het bureau Consument & Veiligheid, het CBI en RIVM.
Het beschrijvend onderzoek is voortgekomen uit de enquetes. Het betrof zowel gesloten als open vragen.

Steekproefomvang

De steekproefomvang bestaat uit 200 respondenten. Hiervoor zijn 900 respondenten aangeschreven per post. 200 respondenten gaven aan deel te willen nemen aan de telefonische vragenlijst. De 200 respondenten zijn afkomstig uit heel Nederland. 100 respondenten zijn afkomstig van stedelijke gebieden en 100 respondenten uit niet stedelijke gebieden verspreid over heel Nederland.
De 900 respondenten zijn willekeurig gekozen zonder vooraf gedefinieerde criteria als leeftijd, gezinssamenstelling en geslacht. 1 respondent stond overigens voor 1 huishouden wat gerelateerd werd aan het woonadres.
Ieder huishouden uit dit onderzoek heeft slechts deelgenomen aan 1 enquęte. Hierdoor hebben 200 unieke huishoudens deel kunnen nemen, wat de betrouwbaarheid aanzienlijk verhoogd.

Onderzoeksresultaten

De artikelen met daarin de onderzoeksresultaten zijn te vinden op de Artikelen pagina.