Hoveniers overwegend positief imago

Onderzoek naar het imago van de hovenier wijst uit dat meer dan de helft van de ondervraagden een positief beeld heeft bij de hovenierssector. Een derde van de ondervraagden was neutraal gestemd.
Iets meer dan 10% zei het niet goed in te kunnen schatten. Bijna alle ondervraagden zeiden gelukkig te zijn met de beroepsgroep hoveniers, omdat ze een groene omgeving erg waarderen. Bovendien heeft dit een positieve uitwerking op de waarde van hun huis.

Een mooie groene omgeving en tuin doen de waarde van hun huis stijgen, zo wordt geredeneerd. 65 % van de Nederlanders erkent ook het belang van de hoveniersbranche als het gaat om een gezonde en aangename leefomgeving. Het imago van de hovenier is dan ook overwegend positief; "Bijna 90% geeft dan ook aan de sector als professioneel te beschouwen". Opvallend is dat vooral in de niet-stedelijke gemeente het imago van de hovenier erg goed is.

Een bloeiende tuin door goed onderhoud van de hovenier

Hovenier: Vakmanschap & Creativiteit

Nederlanders associëren de werkzaamheden van hoveniers met vakmanschap en creativiteit. Er wordt overwegend met bewondering en respect gesproken over het beroep. Bovendien wordt werken in de sector door de ondervraagden gezien als iets om trots op te zijn. Een meerderheid verwacht dat voor het beroep van hovenier een gedegen opleiding nodig is:

'Noem maar eens de naam van een willekeruige plant of bloem. Een hovenier weet tenminste de naam bij de juiste plant te noemen. Bovendien zijn zij in staat om te bepalen welke planten in elkaars omgeving goed gedijen en welke niet. Voor het beroep van hovenier moet je dus zeker verstand hebben van de flora en fauna.'

Opvallend is dat vooral ouderen zich positief uitlaten over de hovenierssector. Minder dan een derde van de jongeren die ondervraagd zijn zegt open te staan om te werken in de hoveniersector. 8 % wil graag werken in de hoveniersector en 22% misschien. Hoewel jongeren niet warmlopen om te werken in de hovenierssector geven ze wel aan bewondering te hebben voor de beroepsgroep. Zij associëren de hovenierssector dan ook vooral met ambachtelijkheid en hard werken.

Imago in niet-stedelijke gebieden beter

Het imago van de hovenier in stedelijke en niet stedelijke gebieden loopt aanzienlijk uiteen. De werkzaamheden van de hovenier worden overal als 'praktisch' en 'zwaar werk' aangeduid. Vooral in de niet-stedelijke gebieden geniet de hovenierssector een imago van professioneel, betrouwbaar, natuurlijk en schoon. In de zeer stedelijke gebieden waren de ondervraagden duidelijk sceptischer. Hier vind men hoveniers duur, maar vooral onbetrouwbaar. In niet-stedelijke gebieden geniet de hovenierssector een uitstekende reputatie. Er liggen dus juist in stedelijke gebieden kansen voor hoveniers om zich te onderscheiden en een goede reputatie op te bouwen.

Het imago van de hovenier op het platteland

Voor meer informatie over de achtergronden van het onderzoek verwijst Grasmaaiers.net naar de onderzoeksmethodiek