Werken in de tuin gevaarlijker dan u denkt

Particulieren die werkzaamheden in de tuin uitbesteden aan de hovenier hebben niet alleen het voordeel van een professioneel vormgegeven tuin, maar laten de veiligheidrisico's ook aan de hovenier.
Onderzoek naar de gevaren en veiligheid van het werken in de tuin heeft een aantal opmerkelijke bevindingen opgeleverd. Relatief kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals het maaien van het gras, het bemesten van het gras en het sproeien van het gazon en planten zijn werkzaamheden waar de veiligheid van particulieren nauwelijks in het gedrang komt.

Onveilige en gevaarlijke situaties ontstaan pas wanneer particulieren grotere werkzaamheden willen verrichten met behulp van motorisch aangedreven gereedschap. Particulieren zijn hiermee niet goed bekend en weten niet hoe dergelijk krachtig gereedschap, zoals een kettingzaag en snoeigereedschap, precies werkt. Daarbij beseffen ze onvoldoende dat er voor het hanteren van dit gereedschap training en ervaring nodig is. Men denkt 'het zelf wel af te kunnen'. Helaas gebeuren juist in deze situaties ongelukken, die te voorkomen zouden zijn geweest. De praktijk wijst uit dat hoveniers specialistische kennis bezitten die u veel moeilijkheden kan besparen.

Een prachtige aangelegde tuin dankzij hoveniers

Gevaarlijke situaties in de Tuin

Uit interviews met particulieren, werknemers en werkgevers van hoveniersbedrijven is gebleken dat veel "tuin ongelukken" een zelfde oorzaak hebben. Elke ondervraagde stelde een lijstje samen met tuinwerkzaamheden die veel risico's met zich meebrengen.
Zo bleek dat werkzaamheden met de kettingzaag en heggenschaar voor de grootste problemen zorgt. Op de tweede plek van risicovolle situaties in de tuin staat het vallen van grote hoogte. In combinatie met het gereedschap, dat in een dergelijke situaties wordt vastgehouden levert dit vaak ernstige ongelukken op.

De derde situatie is voor particulieren vaak een minder groot probleem, maar voor hoveniers des te meer. Het gaat hierbij om werkzaamheden langs een doorgaande weg. Dit probleem doet zich vooral voor bij onderhoud aan voortuinen die aan een weg grenzen. Fietsers, bromfietsers en auto's die af en aan rijden zorgen ervoor dat men krampachtig te werk gaat door de geringe bewegingsvrijheid en zicht. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Gevaarlijk Tuingereedschap

Dikwijls zijn ongelukken niet te wijten aan het gereedschap zelf (anders hadden deze wel verboden geworden), maar aan het onjuist gebruik ervan.
Onjuist gebruik komt voor uit een gebrek aan kennis en overmoedig gedrag van de gebruiker. Tuingereedschap dat vaak betrokken is bij ongelukken zijn ladders, trappen en de motorkettingzaag. Bij liefst 20% van de ongelukken is dit tuingereedschap betrokken, bij nog eens 12% is de houtversnipperaar (hakselaar) als "schuldige" aan te wijzen.

Indien u als particulier niet de kennis bezit om op een juiste manier met tuingereedschap om te gaan is het verstandig een hoveniersbedrijf in te schakelen. Een hoveniersbedrijf kent de gevaren en weet optimaal rendement uit tuingereedschap te halen. Bovendien zijn hoveniersbedrijven vaak goed op de hoogte van alternatieve arbeidsmiddelen. Het advies aan particulieren aan de hand van dit onderzoek is om meer gevaarlijke werkzaamheden uit handen te geven aan hoveniers. Daarbij bestaat er bij particulieren vaak onwetendheid over de tarieven van hoveniers maar hovenierswerkzaamheden zijn ook zeker bereikbaar voor de tuinliefhebber met de kleine portemonnee.

De tuinversnipperaar is een zeer gevaarlijke tuinmachine

Voor meer informatie over de achtergronden van het onderzoek verwijst Grasmaaiers.net naar de onderzoeksmethodiek.